train de trainer opleiding

Opleiding tot improvisatietrainer

De hoog gewaardeerde opleiding heeft al vele trainers en docenten geinspireerd of de juiste duw in de rug gegeven. Dit jaar is het de 17e keer dat hij wordt gegeven.

De opleiding is een intensieve 5 daagse training, voor mensen die geinteresseerd zijn in het geven van improvisatie trainingen en/of theatersportles. Het richt zich op spelers die de stap naar het trainerschap willen zetten of mensen die al les geven maar verdieping zoeken of extra impulsen en feedback. De ervaring leert dat trainers met verschillende vragen en belangstelling hier goed op hun plek zitten. De groep is meestal een mix van mensen die zich richten op gebieden van het improviseren, zoals werken met teams en organisaties, met theatersport groepen of speciale doelgroepen zoals kinderen. De aard van de opleiding zorgt voor het leggen van een gedegen basis over het geven van improvisatieles en een diepgaand begrip over wat improviseren betekent en hoe je dat overdraagt.

Programma:

Dag 1 Alle ins en outs over de warming up en het starten van een groep. Introductie van de Improcirkel en hoe je die kunt gebruiken bij de nabespreking en de uitleg van hoe improvisatie werkt. Er wordt gekeken naar je persoonlijke leerdoelen Ook wordt er op deze dag het begrip 'Raamoefening' uitgelegd. Dit gaat over de vraag welke variaties er zijn op dezelfde basisoefening.

Dag 2 Feedback geven en didactische vaardigheden zoals omgaan met weerstand, beïnvloeden van energie en sfeer in de groep. Achtergronden van spelvormen met de vraag: waar gaan ze eigenlijk over? Hoe introduceer je een oefening en hoe kan andere introductie een ander resultaat opleveren?

Dag 3 Lesdoel en lesopbouw, de achtergrond en toepassing van de diverse spelvormen en oefeningen. Nieuwe oefeningen en toepassingen bedenken, het geheim van improviserend lesgeven. En natuurlijk vooral zelf proberen.

Dag 4 .Side coaching, ingrijpen in een scene of oefening en het werken aan spelvaardigheden en spelverdieping. Ook lesgeven in emotioneel geloofwaardig spel komt hierbij aan bod. (Deze  dag wordt gegeven door Bart van Heel)

Dag 5 Wat is jouw visie op improvisatie? Praktische toepassingen van oefeningen. Wat voor verschillen zijn er binnen improvisatietrainingen? Hoe doe je bijv. improvisatietrainingen binnen organisaties. Ook is er aandacht voor de verschillenden manieren van afronden en evalueren.

(De exacte inhoud zal worden afgestemd op de vragen en inbreng van de deelnemers.)

improtechnieken voor trainers

Werkwijze 

 • Veel zelf oefenen en feed-back krijgen.

  Deelnemers zullen zelf een aantal keren een oefening als docent uitproberen en daar feedback op ontvangen.

 • Analyse en theoretische kaders

  Oefeningen en spelvormen zullen zodanig worden gedaan en geanalyseerd, dat het doel en de werking helder wordt. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in het proces, zodat je dat zelf leert toepassen. Ook wordt omgekeerd gewerkt; wat voor (nieuwe) oefeningen kan ik bedenken, wanneer ik alleen een bepaald doel voor ogen heb.

 • Ingaan op wat er op het moment zelf gebeurt

  Gebeurtenissen in de groep en de aanpak van de groepstrainer zullen ter plekke als lesmateriaal en voorbeeld gebruikt worden. 

 • Soorten trainingen. Er zal tijdens de training op verschillende niveaus worden gekeken naar improvisatie en toepassingen. Zo zal er aandacht zijn voor bedrijfstrainingen, theatersportlessen, de vloer op, lange vorm, etc. Wat zijn de verschillen in aanpak en hoe gebruik je dezelfde oefeningen in een andere context. 
 • Bespreken van praktijksituaties

  Er zal gekeken worden naar vragen uit de praktijk en lessen die deelnemers hebben gegeven, waarbij visie, aanpak en de reden waarom bepaalde oefeningen zijn ingezet, zullen worden besproken of uitgeprobeerd. Er wordt hierdoor een maximale aansluiting met de praktijk gecreëerd.

 • Lesopbouw

  Wat werkt als lesopbouw? Hoe bouw je een reeks lessen op tot een cursus? Wat werkt wel en wat niet als warming-up? Deelnemers zullen zelf een les voorbereiden om van elkaars aanpak te leren en om ieders eigen visie helder te krijgen.

 • ‘Tricks of the trade’

  Er zullen door de training heen veel tips, trucs en voorbeelden uit de lespraktijk worden gegeven.

 • Persoonlijke coaching

  Er is veel aandacht voor persoonlijke coaching. Lesgeven doe je vaak alleen; de training is een unieke kans om te kijken en te ontvangen.

 handen

Trainers

Vier van de vijf dagen worden gegeven door André Besseling.

Portret André

Hij is al sinds 1988 bezig met improvisatietheater en is een van de pioniers op dit gebied. Hij richtte Theatersport Vereniging Amsterdam op, maar na een paar jaar Theatersport wilde hij al snel meer. Sindsdien heeft hij diverse concepten ontwikkeld en een groot aantal oefeningen en technieken die nu overal in improviserend Nederland worden gebruikt. In 1998 bundelde hij zijn kennis in zijn boek: 'Theater vanuit het Niets'. Sindsdien is hij onvermoeibaar bezig met het ontwikkelen van nieuwe concepten en technieken. De laatste 15 jaar richt hij zich vooral op het toepassen van improvisatie voor trainingen en voorstellingen voor bedrijven en organisaties. Op 7 juni jl. ontving hij de All Improv 'Life Time Achievement Award' voor zijn verdiensten in de ontwikkeling van het improvisatietheater.

 

 bart

 

 

 

 

 

 

 

Bart van Heel zal de vierde dag van het programma verzorgen. Bart van Heel heeft sinds 25 jaar zijn eigen bedrijf in drama-cursussen en is een gelouterd docent. Als regisseur en dramadocent werkt hij veel met emotioneel spel en besteed hij in de opleiding vooraal aandacht aan side-coaching en nabespreking van scenes.(www.tokodrama.nl )

 

Deelname:

De prijs van deze opleiding tot improvisatie trainer kost 675,- euro excl. BTW. Daarvoor krijg je:

- vijf volle dagen training van 10 tot 17 uur

- mogelijkheid tot persoonlijk maatwerk en coaching

- een uitgebreid verslag met alle oefeningen en alle lessen

- een serie uitgewerkte voorbeeldlessen die je direct kunt gebruiken

- toegang tot het impro-trainers netwerk van het ImproCentrum voor verdere informatie en werkuitwisseling

Locatie:

De training wordt gegeven in het Polanentheater

Polanenstraat 174  Amsterdam

Meer informatie over het Polanentheater vind je op: www.polanentheater.nl

De data voor 2020:

14 maart, 15 maart, 17 april, 24 mei en 19 juni.

Deelnemers aan deze opleiding dienen ervaring te hebben met improvisatietheater en zijn bekend met de uitgangspunten en basisbegrippen van improviseren. Ook is een basiskennis van improvisatiespelvormen noodzakelijk.

Voor vragen en meer informatie kun je bellen met Andre Besseling 06 21514321

Voor meer informatie: klik HIER

Wil je je direct opgeven: klik HIER